aiiaiiiyo:Margaret Hamilton the wicked witch from the Wizard of…

aiiaiiiyo:

Margaret Hamilton the wicked witch from the Wizard of Oz in a coffee ad, 1977 Check this blog!