twixnmix: Whitney Houston video shoot for “Something In Common”…

twixnmix:

Whitney Houston video shoot for “Something In Common” (November 1993)

Photos by Cesar Vera