loumargi: Leopoldo Metlicovitz, 1868-1944 -1909 (Poster Mele -…

loumargi:

Leopoldo Metlicovitz, 1868-1944 -1909 (Poster Mele – Mode novita)